Home / Osnovna Škola

Osnovna Škola


OŠ Petar P. Njegoš Boljanić kao centralana škola egzistira i radi na područja grada Doboja, obuhvata područna odjeljenja u Suvom Polju i Tekućici

„Od kolijevke pa do groba – najjlepše je đačko doba“!

Svima je poznata rečenica koju je nekada davno izgovorio Branko Radičević! Prvi put smo je čuli na samom početku osnovne škole, ali do poslednjeg dana školovanja – istu mrzili iz dna duše!

Osnovna škola „ Petar Petrović Njegoš“ u Boljaniću postoji i opstaje više od 120 godina. Danas škola ima dva područna odjeljenja Tekućicu i Suvo Polje. Prema Godišnjem programu rada škole u školskoj 2016/17 godini upisano je 173 učenika svrstanih u 13 odjeljenja.

Broj zaposlenih radnika škola broji 26 nastavnih i 10 vannastavna radnika, sam rad škole odvija se u dvije smjene. U školi djeluju aktivno sekcije (Folklorna, Saobraćajna, Dramska, Etnološka, Sportska itd.),  a važno je i napomenuti da naša škola ima svoj godišnji list učenika i nastavnika „Polet“…..

Najznačajniji uspjesi učenika u školskoj 2016/2017 godini su:

Folklorna sekcija

  1. Mjesto na smotri folklora u Zvorniku;

Saobraćajna sekcija

  1. Mjesto na opštinskom i regionalnom takmičenju;

Demokratija

  1. Mjesto na opštinskom i regionalnom takmičenju;

Atletika

  1. Mjesto na regionalnom takmičenju;

Mali fudbal (dječaci/djevojčice)

  1. Mjesto na opštinskom takmičenju;

Od aktivnosti škole u proteklom periodu važno je napomenuti da je škola kroz Folklornu sekciju organizovala „Smotru dječijeg folklora Boljanić 2017 godine“. Na smotri su učestvovali razna KUD-a iz naše regije i okoline tako da smotra svake godine prerasta u veoma zanimljivu manifetsaciju.

Sama škola kao javna ustanova radi u oskudnim uslovima a najveći problem predstavlja nedovršena školska sala koja je kao gradjevinski projekat zaustavljen u nedostataku materijalnih sredstava. Danas učenici fizičko vaspitanje obavljaju improvizovano u holu škole (preko zime) i školskom poligonu (preko ljeta) sto nije adekvatno za učenike.

Pored svih školskih aktivnosti, učenici učestvuju na svim opštinskim i regionalnim takmičenjima i postižu pohvalne rezultate. Rad škole usmjeren je u što boljem pedagoškom radu nastavnika, učenika i roditelja koji su pred škole važan moralni faktor u edukaciji učenika. Kroz veoma pohvalnu saradnju roditelji učenika veoma rado pomažu školi kao što je organizacija dana škole kao i slave škole.

U skolpu starog objekta škole radi porodična ambulanta koja je veoma važna  jer sami učenici imaju na dohvat ruke adekvatnu medicinsku njegu. Od septembra 2017. godine naša škola je aktivirala svoju stranicu na internetu dostupnu svim učenicima, nastavnicima i dr. @skola.boljanic. Web stranica škole je bazirana strogo na pedagoškom principu rada tj. podrške učenicima u njihovim rezultatima u toku školovanja.

pratite nas i na facebook stranici https://www.facebook.com/skola.boljanic