Obavještenja

Boljanić


"Boljanić selo kraj Doboja ..." kaže narodna pjesma, a ovde uveliko pomaže da se locira ovo naselje. Selo je smješteno ispod visa Gostilj odakle se rasprostiru naselja do rijeke Spreče. Pripada opštini Doboj, a od Doboja je udaljeno 15 kilometara. Selo ima crkvu i svoju parohiju za čije je postojanje vezano ime čuvenog svešteničkog roda Sofrenića. Selo je sastavljeno od sledećih zaselaka: Potoci, Brđani, Zorani, Kloč, Orašje i Konopljišta. Susjedna sela su mu Tekućica, Karanovac i Gornja Paklenica. Sa svojih 950 domaćinstava čini jedno od većih sela na Ozrenu.


Pročitaj još>>